Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Инспектор Данъчно обслужване"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 24.11.2016 г., комисия, назначена със Заповед № 1456/24.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Елка Георгиева Димова, Зам.-Кмет „Финанси и общинска собственост“ на Община град Добрич;

и членове:

1. Добринка Динева Стоилова – Директор дирекция „Местни данъци и такси“;

2. Георги Тодоров Ковачев - Старши експерт в дирекция МДТ, правоспособен юрист;

3. Павлина Добрева Кирилова – главен инспектор в дирекция МДТ

4. Жулиета Христова – мл. експерт ЧР в дирекция БФ.

проведе събеседване с кандидатите за длъжността инспектор „Данъчно обслужване“,  дирекция „Местни данъци и такси“ в Община град Добрич.

Допуснатите кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите. Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален формуляр.

Явилите се кандидати получиха следните оценки:

1.  Мария Стелиянова Стоянова                            - 96 т.

2.  Пламена Йорданова Иванова                           - 37 т.

3.  Боряна Йорданова Фотева                                - 61 т.

4.  Никола Николов Стефанов                              - 109 т.

5.  Надежда Петрова Петрова                                - 84 т.

6.  Веселка Колева Панева                                       - 58 т.

7.  Радомир Иванов Иванов                                   - 42 т.

8.  Александър Галинов Димитров                       - 25 т.

9.  Анна Руменова Атанасова                                - 39 т.

10.Калина Бориславова Бенова                             - 31 т.

11.Таня Колева Николаева                                      - 31 т.

12.Недка Георгиева Сърбова                                 - 76 т.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

           

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 25.11.2016 г., комисия, назначена със Заповед № 1456/24.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Елка Георгиева Димова, Зам.-Кмет „Финанси и общинска собственост“ на Община град Добрич;

и членове:

1. Добринка Динева Стоилова – Директор дирекция „Местни данъци и такси“;

2. Георги Тодоров Ковачев - Старши експерт в дирекция МДТ, правоспособен юрист;

3. Павлина Добрева Кирилова – главен инспектор в дирекция МДТ

4. Жулиета Христова – мл. експерт ЧР в дирекция БФ.

проведе събеседване с кандидатите за длъжността инспектор „Данъчно обслужване“,  дирекция „Местни данъци и такси“ в Община град Добрич.

Допуснатите кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите. На събеседване не се яви лицето Лилия Росенова Христова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален формуляр.

Явилите се кандидати получиха следните оценки:

1.  Петя Георгиева Тодорова                                  - 121 т.

2.  Жени Тошкова Илиева                                     -   28 т.

3.  Милен Петров Лунчев                                       -   65 т.

4.  Павлета Красимирова Франгова                   -   67 т.

5.  Павлина Живкова Иванова                              -   50 т.

6.  Галина Петкова Йорданова                              -   80 т.

7.  Росица Недкова Стоянова                                -   26 т.

8.  Христина Красимирова Иванова                     -   59 т.

9.  Валентин Живков Вълков                                  -   89 т.

10.Красимира Великова Шопова                           -   33 т.

 

Въз основа на получената окончателна оценка от двата протокола, кандидатите се класират, както следва:

  1. Петя Георгиева Тодорова  -     121 точки
  2. Никола Николов Стефанов  -  109 точки
  3. Мария Стелиянова Стоянова  - 96 точки

 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с кандидата класирал се на първо място.

Ако класираният на първо място кандидат не постъпи на работа, трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в подбора.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Кандидатите ще бъдат информирани и по телефон.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Добри Добрев спечели конкурса за Директор на Регионалния исторически музей в Добрич

23.10.2019

Деветчленна комисия, назначена със заповед на кмета на Добрич проведе свое заседание вчера за втория етап от конкурса за Директор на Регионалния исторически музей. Комисията с председател Директорът на дирекция „Хуманитарни...

Добри Добрев спечели конкурса за Директор на Регионалния исторически музей в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
9.86° C лека мъгла
Нагоре