Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Чистач/хигиенист" в Камерен оркестър Добрич

Днес, 14.12.2016г. комисия назначена със заповед № 1558/13.12.2016 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Теменужка Иванова – Концерт-майстор в Камерен оркестър гр.Добрич

и членове:

1. Нели Желева – Главен експерт ,,Кадрова политика” в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”

2. Стоян Монов – Диригент на Духов оркестър гр.Добрич

3. Розалин Иванов – Инструменталист в Камерен оркестър гр.Добрич

4. Георги Димитров – Инструменталист в Духов оркестър гр.Добрич

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ,,Чистач/хигиенист” ½ бр.в Камерен оркестър гр.Добрич.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе  три предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Одобрените кандидати се класират, както следва:

Красимира Здравкова Бекярова   - 74 точки

Божанка Димитрова Маринова   -  65 точки

Емилия Желязкова Михайлова    - 54 точки

Магдалена Радева Милушева       - 52 точки

Боянка Нейчева Димитрова         - 49 точки

Марияна Димитрова Стоянова    - 40 точки

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и събеседване и предлага на Кмета на Община гр. Добрич да сключи трудов договор на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя, на 4 часов работен ден с кандидата, класирал се на първо място.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият – за комисията.

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.34° C ясно небе
Нагоре