Обява за длъжността "Младежки медиатор" по Национална програма "Активиране на неактивни лица"

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ обявява свободно работно място за заемане на позицията „ Младежки медиатор” по Национална програма „ Активиране на неактивни лица”, изпълнявана по компонент 1 „ Работа с неактивни лица” от Агенция за заетостта.

 

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

да са регистрирани безработни младежи до 29 годишна възраст и имат завършено висше образование по специалността в областта на социалните, педагогическите, хуманитарните, стопанските дейности;

да притежават добри комуникативни умения и умения за работа в екип;

да притежават компютърна грамотност;

да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

да имат  желание и възможност да участват в обучение за обявената позиция;

 

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

Познания по законовата уредба в областта на заетостта, образованието, обучението на възрастните, социалното подпомагане и др.

знания за програми, насърчителни мерки, финансирани от държавния бюджет, за схеми, реализирани със средствата на Европейските структурни фондове в посочените области.

 

Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да представят в Информационен център – деловодство на Община град Добрич, ул.” България” 12 заявление по образец публикуван в сайта на Община град Добрич, копие от диплом за завършено висше образование, професионална автобиография – европейски формат.

 

Срок за подаване на документи –  от 15.12  до 20.12.2016 г. не по-късно от 12.00 ч.

Подборът ще се извърши от Комисия, назначена от Кмета на Община град Добрич в два етапа:

Подбор по документи  -  до 17.00ч. на 20.12.2016г.

Провеждане на интервю  -  на 21.12.2016г.

Окончателно класиране на кандидатите ще се извърши до 23.12.2016г. и ще бъде обявено на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Място на  работа

След подбора, класираното на първо място лице ще бъде назначено на трудов договор  по заместване  в общинска администрация град Добрич на длъжност

 „Младши специалист, младежки медиатор” за осъществяване на дейности по индентифициране, достигане до и активиране на млади хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ.

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21° C ясно небе
Нагоре