Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Рехабилитатор" в ЦСРИ

Днес,16.12.2016г. Комисия, назначена със Заповед № 175/12.12.2016г. на Директора на ЦСРИ, град Добрич  в състав:

Председател – Ивелина Карова – социален работник в ЦСРИ и членове:

  1. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”;
  2. Сашка Карова – психолог в ЦСРИ,

проведе събеседване с кандидата за длъжност Рехабилитатор в ЦСРИ.

        

  До събеседването са допуснати:

 

 Гинка Николаева Димитракиева

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса.

Всеки член от Комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му.  

1. Гинка Николаева Димитракиева

66т.

 

 

 

 

Комисията предлага на Директора на ЦСРИ гр. Добрич, да сключи трудов Договор с Гинка Николаева Димитракиева, на основание чл. 67, ал.1 във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда

Настоящия протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich..bg.

Настоящия протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12.07° C лека мъгла
Нагоре