Обява за длъжността "Учител" в Детска градина № 29 "Любимка"

Детска градина № 29 „Любимка” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „учител в детска градина“

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предучилищно  образование.

      1.2. Цел на длъжността: Обучение и възпитание на деца от 3 до 7 годишна възраст и подготовката им за училище - формиране на знания, умение, навици, отношения и ценности; опазване живота и здравето им. Планиране, подготовка, организиране и анализиране на образователния процес. Работа с родители.

      1.3. Образователна степен: висше „Магистър“; „Бакалавър”; "Професионален бакалавър"

     1.4. Специалност: Предучилищна педагогика; Предучилищна педагогика с чужд език; Предучилищна и начална училищна педагогика.

      1.5. Професионален опит: с предимство по специалността.

      1.6.  Допълнителни изисквания: предимство - компютърни умения – Word, Excel, РР презентации; владеене на  английски език; ПКС; работа по проекти, организаторски умения, отговорност, екипност.

    2.    Необходимите документи за кандидатстване:

    2.1. Заявление за участие (свободна форма);

    2.2.Копие от документи за

придобита образователна степен;

професионално-квалификационна степен,

допълнителна квалификация.

      2.3.  Професионална автобиография.

   2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

     2.5. Мотивационно писмо

3. Място за подаване на документите: Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска градина № 29 „Любимка” град Добрич на адрес ЖК “Балик”, ул. "Теменуга" до бл. 24 в делничен ден от  8.30 часа до 13:30 часа ,

Лице за контакти: Румяна Павлова, директор на Детска градина № 29,  Телефон за контакти: 058/66 52 47

4. Срок за подаване на документите: от 16.12.2016г. до 22.12.2016г. до 12.00 часа

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати и решаване на практически казуси- на 9.01.17 г. от 10.00 часа.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал.1 от КТ на осем часов работен ден и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  „учител в детска градина“ , в Детска градина № 29 .

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
11.06° C ниска облачност
Нагоре