Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 32 „Зорница”

П Р О Т О К О Л

Днес, 20.12.2016г. Комисия, назначена със заповед № 86 /14.12.2016г. на Директора на ДГ №32 „Зорница” в състав:

Председател:

Жана Николова – Главен учител в  ДГ № 32 „ Зорница”

и членове:

 1. Севдалина Владимирова  - старши учител в ДГ № 32 „Зорница”
 2. Галина Петрова - старши учител в ДГ № 32 „Зорница”
 3. Тонка Гочева - ЗАС в ДГ №32 „Зорница”
 4.  Несрин Йълмаз- Експерт Дирекция „ХД”  функция „Образование” при Община град Добрич

Проведе процедура събеседване с кандидатите за длъжността  помощник възпитател  в  ДГ № 32 „Зорница” въз основа на представянето им комисията извърши следното класиране:

 1. Павлета Алексиева Недева – 119 т.
 2. Силвия Георгиева Петрова – 105 т.
 3. Светлана Величкова Колева – 95 т.
 4. Жулиета Дичева Кирчева – 93 т.
 5. Мариана Жечева Тодорова - 89 т.
 6. Магдалена Иванова Танева – 85 т.
 7. Айлин Ердинчева Неждетова – 77 т.
 8. Геновева Христова Тодорова – 65 т.
 9. Мария Антонова Иванова – 61 т.
 10. Галина Великова Узунова – 57 т.
 11. Марияна Желязкова Стоянова – 49 т.
 12. Петка Желязкова Петкова – 45 т.
 13. Емилия Игнатова Димитрова – 43 т.
 14. Ангелинка Маринчева Георгиева – 29 т.

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница”

гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания кандидат на първо място Павлета Алексиева Недева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

Община Добрич започва кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи за 2020 година

13.11.2019

Считано от 03.12.2019 г. Община Добрич ще започне кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи с издаване на нови разрешителни и холограмни стикери за таксиметров превоз през 2020 г. Подаването на необходимите документи...

Община Добрич започва кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
14.88° C тъмни облаци
Нагоре