Обява за длъжността "Готвач" в ДГ № 10 "Слънчице"

ДГ№10 „Слънчице“ обявява свободно работно място за длъжността  „Готвач в  детска градина“

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Област на дейност:  Кулинарна

      1.2.Цел на длъжността: Производство на готварска продукция за деца.

      1.3.Изисквана минимална степен за завършено образование: средно специално образование с квалификация готвач или средно общо образование и удостоверение за професионално обучение - готвач

      1.4.Години професионален опит: 2 години професионален опит по специалността

      1.5.Допълнителни изисквания: Организаторски умения , отговорност, работа в екип.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1.Заявление за участие (свободна форма);

      2.2.Копие от документи за средно специално образование с квалификация готвач или средно общо образование и удостоверение за професионално обучение - готвач  

      2.3.Автобиография;

      2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

      2.5.Препоръки от бивши работодатели, ако има такива.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ №10 „Слънчице“, ул. “Даскал Димитър Попов“ №1, всеки делничен ден от 08:30 часа до 14:30 часа.

Лица за контакти:Пенка Миланова -Телефон за контакти: 058/602 683, 0884 311 403

     4. Срок за подаване на документите: от 04.04.2017 г. до 13.04.2017 г. включително.

     5. Етапи на подбора:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати и  практическа задача:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ  и във връзка с чл.70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ№ 10 „Слънчице“, гр. Добрич, ул. „Даскал Димитър Попов“№1

Актуално

Община Добрич подкрепя танцова терапия за жени, диагностицирани с рак на гърдата

21.10.2019

В Добрич се провежда безплатна танцова терапия за жени, диагностицирани с рак на гърдата. Терапията се подкрепя финансово от Община Добрич. Тя се води от лицензирания зумба - инструктор и ръководител на клуб „Алегрия“ Стоян...

Община Добрич подкрепя танцова терапия за жени, диагностицирани с рак на гърдата
ВИЖ ДОБРИЧ
11.01° C лека мъгла
Нагоре