Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за дължността ромски медиатор

ПРОТОКОЛ № 1/ 04.03.2014 г.

 

ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “РОМСКИ МЕДИАТОР”

                 ПО ПРОЕКТ BG06 – 102 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО УТРЕ“,

ПО ПРОГРАМА „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“, КОМПОНЕНТ 1 ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ,  НАЗНАЧЕНА  СЪС  ЗАПОВЕД  №  65/ 24.01.2014  г.  НА  КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление по образец.

1.2. Декларация по образец.

1.3. Автобиография по образец.

1.4. Копие на документ за самоличност.

1.5. Копие на диплом за придобита образователно - квалификационна степен – Средно образование.

1.6. Копие от документ/и, удостоверяващи професионален опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

1.7. Актуална снимка.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 

2.1 Описание на длъжността: Ролята на ромските медиатори ще се състои в това да насърчават децата и младежите от ромската общност активно да участват в инициативите, които Младежки център Добрич организира. Да подпомагат активно в провеждането на тези инициативи - културни, обучителни и мотивационни мероприятия (семинари и обучения). В тези мероприятия ще имат възможност да се включват и родителите на децата и младежите в риск и имат за цел да осмислят и запълнят свободното време на децата и младежите, да подпомогнат личностното развитие и социалната интеграция на младите хора.

 

2.2 Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Средно образование  - завършена образователна степен;
 • Владеене на ромски език;
 • Да не са осъждани.

 

2.3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 • Препоръки от работодател/и е предимство;
 • Много добри комуникативни умения.

 

 

 

Име, презиме и фамилия

Представени ли са всички документи

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 1.  

Гюлтенур Мустафа Сюлейман

Да

Да

-

 1.  

Атанас Димитров Атанасов

Да

Да

-

 1.  

Бедрие Менду Хасан

Да

Да

-

 

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

2.1.  Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

 1.  

Гюлтенур Мустафа Сюлейман

 1.  

Атанас Димитров Атанасов

 1.  

Бедрие Менду Хасан

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 17 март (понеделник) от 13.30 ч., в Малка заседателна зала, ет. 2, Община град Добрич, ул. България № 12, град Добрич.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:……………………….

/П/

 

 

Дата: 04.03.2014 г.

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
10.04° C ясно небе
Нагоре