Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Деловодител" в Центъра за услуги и информация

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 16.05.2017 г., комисия, назначена със Заповед № 515/11.05.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Калина Господинова Георгиева, Секретар на Община град Добрич

и членове:

1.Боряна Дилиянова Андреева - Директор в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“;

2.Севдалина Великова Иванова – Началник отдел „ЦУИ“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“;

3.Цветелина Тончева Енчева – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“;

            4.Жулиета Кирилова Христова – младши експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Главен специалист – Деловодител на II-ро работно място „Деловодство“ в отдел ЦУИ, Дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“.

Допуснатите кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите. На събеседване не се явиха лицата Надежда Петрова Петрова и Катя Стоянова Николова.

След проведеното събеседване, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да бъде сключен трудов договор с кандидата Севдалина Христова Борисова като най-добре представила се, от гледна точка на знания, умения и  професионален опит, свързани със задълженията на конкурсната длъжност.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Кандидатът ще бъде информиран и по телефон.

           

 

 

 

 

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.42° C ясно небе
Нагоре