Обява за длъжността "Специалист озеленител" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            ОБП „Устойчиви дейности и проекти” град Добрич обявява свободно работно място  за длъжността Специалист  озеленител  в дейност Озеленяване

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: Поддържане и развиване на зелената система на града.

      1.2. Цел на длъжността: Да провежда ефективно общинската политика за развиване и поддържане на Зелената система на града и  производството на декоративни дървета, храсти и цветя.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше – степен бакалавър;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието –  озеленяване;

      1.5. Години професионален опит: предишен  опит по специалността е предимство;

      1.6. Допълнителни изисквания: да познава непрекъснато променящата се нормативна уредба по специалността

2. Необходими документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4.Копие от документи,удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит ( ако има такъв );

      

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник/ в ОБП „Устойчиви дейности и проекти”, ул. “Георги Измирлиев“ № 14, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

 

Лице за контакти: Красимира  Николова – специалист „Човешки ресурси”

Телефон за контакти: 0877 003 361

 

4. Срок за подаване на документите : 21.07 .2017 година.

 

5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати: След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда на осемчасов работен ден.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  в ОБП „Устойчиви дейности  ипроекти”.

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
7.75° C ясно небе
Нагоре