Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Касиер паркинг" в "Синя зона" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

 

                                                                                      П Р О Т О К О Л

 

Днес, 20.07.2017 г. Комисия, назначена със Заповед №  874 / 20 .07.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

       

Председател: Мария  Николова  Андреева – директор на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”,

и членове:

                      1. Добромир  Георгиев  Димитров  – ръководител  отдел „Синя зона” в ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

                      2. Красимира  Николова  Иванова – специалист „Човешки ресурси” в ОБП”Устойчиви дейности и проекти”

проведе събеседване с кандидатите   за длъжността „Касиер паркинг”  в „Синя зона”  в  ОБП  „Устойчиви дейности и проекти”

На събеседването за длъжността се явиха  следните  кандидати  по ред на подаване на документите:

1.Мирослав  Атанасов  Димитров

2.Мирослав  Николаев  Митев

3.Стоян  Александров  Христов

4.Енчо  Димитров  Божков

5.Даринка  Атанасова  Георгиева


Комисията оцени качествата на кандидатите  въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

Предлага да се сключи трудов договор с :

1.Мирослав  Николаев  Митев

2.Стоян  Александров  Христов

3.Даринка  Атанасова  Георгиева

Като резерва е класиран следният  кандидат:

Енчо Димитров  Божков

Кандидатите   ще се информират   по телефон /електронна поща за решението на комисията.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

 

 

 

 

 

Актуално

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

20.08.2019

Към 20 август  2019г. Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени...

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
ВИЖ ДОБРИЧ
21.05° C разкъсана облачност
Нагоре