Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Готвач" в ДГ № 10

Днес, 19.04.2017 г. комисия назначена със заповед № 210-22/04.04.2017 година на директора  на ДГ№10 „Слънчице“ Добрич в състав:

Председател – Димитричка Василева Георгиева-старши учител в ДГ№10 „Слънчице“

и членове:

1. Нели  Петрова Желева –гл. експерт „Кадрова политика“ ДХД

2. Антоанета Донева Георгиева- ЗАС в ДГ №10 „Слънчице“

проведе събеседване с кандидатите за длъжността готвач в ДГ№10 „Слънчице“

На събеседването  се явиха  двамата допуснати кандидати  по ред на подаване на документите.

.

1.  Кръстинка Драганова Димитрова

2.  Павлета Филипова Няголова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе следните пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите):

  1. Защо искате да работите като готвач в детска градина“Слънчице“ ?
  2. Какво е най- важното в екипната работа и каква е Вашата роля като ръководител на екипа?
  3. Каква е същността на НАССР системата?
  4. Как се установява ,че ястието е готово и процеса на готвене е достатъчен?
  5. Практическа задача:Да изчислят необходимите продукти по рецепта № 6 - Кекс с кисело мляко за 125 деца?

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Павлета Филипова Няголова                                                             71 точки

2. Кръстинка Драганова Димитрова                                                     32 точки

Комисията предлага да се сключи договор с класирания на първо място кандидат или по реда на класиране.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
5.95° C слаб ръмеж
Нагоре