Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Огняр" в ДЯ №4 "Щастливо детство"

Днес  11.08.2017 година  комисия назначена със заповед  № 146/ 27.07.2017г.  на  Директор на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“

Председател – Пепа Желязкова- ЗАС

Членове:

1. Нели Желева - Главен експерт „Кадрова политика“

2. Мария Кръстева – Медицинска сестра

Проведе събеседване с кандидатите за длъжността огняр в Детска ясла №4 „Щастливо детство“.

До събеседването за длъжността са допуснати:

- Наско Вачев Илиев

- Стоян Георгиев Тодоров

- Красимир Тодоров Костов

Кандидатите се явиха на събеседване по реда на подаване на документите. 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки от кандидатите/.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри – Приложение №1 /приложени към протокол/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат /Приложение №2/, веднага след приключване на събеседването. Кандидатите се класират, както следва:

  1. Красимир Тодоров Костов – 63 точки
  2. Наско Вачев Илиев – 59 точки
  3. Стоян Георгиев Тодоров - 57 точки

Комисията предлага на Директора на Детска ясла  №4 „Щастливо детство” да  сключи трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка чл. 70  ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с Красимир Тодоров Костов.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Временна организация на движението по улиците „Максим Горки“ и „Св. св. Кирил и Методий"

22.07.2019

На 24-ти и 25-ти юли /сряда и четвъртък/ от 8.00 часа до 17.00 часа се затваря за движение ул. „Максим Горки“  от бул. „3-ти март“ до ул. „Св. св. Кирил и Методий“.  В същите дни ще бъде...

Временна организация на движението по улиците „Максим Горки“ и „Св. св. Кирил и Методий"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.2° C ясно небе
Нагоре