Обява за свободно работно място за длъжността "Огняр" в ДГ №32

ДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността огняр  в детска градина

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - обслужваща

1.2. Цел на длъжността: Обслужване на газовия котел и отоплителната система в сградата на детската градина.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Основно, средно специално или средно общо с квалификация

1.4. Години професионален опит: Не се изисква

1.5.Години професионален опит:  Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и удостоверение за газови съоръжения.

 

   2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

2.3 . Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32„Зорница”,

 ж.к. “Строител”  всеки делничен ден от  9.00 часа до 14:00 часа ,

Лице за контакти:  Марияна Димитрова– Директор на ДГ №32

 Телефон за контакти: 058/665223

4. Срок за подаване на документите: от 23.08.2017 г. 29.08.2017 г. до 12.00 ч.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70,ал.1,уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  учител в детска градина, в ДГ № 32“Зорница “ град Добрич  –

ж.к. „Строител”до 65.

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12.89° C лека мъгла
Нагоре