Допуснати и недопуснати до събеседване кандидати за длъжността "Старши експерт "Обществени поръчки" в дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"

   П Р О Т О К О Л

 

Днес, 08.09.2017 г., Комисия, назначена със Заповед № 1073/08.09.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ в Община град Добрич;

и членове:

1. Весела Пламенова Димитрова – Главен експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция  ИРЕФОП – правоспособен юрист;

проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността старши експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ в Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от: Надежда Петрова Петрова, Ана Добрева Илиева, Елена Иванова Стефанова, Еренгюл Махремова Топалова, Теодора Събева Костадинова, Габриела Христова Колева, Бранимир Димитров Вълчанов, Фатма Ахмед Капитанова, Иван Христов Иванов и Веселина Цонева Петкова.

 

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване: Надежда Петрова Петрова, Ана Добрева Илиева, Елена Иванова Стефанова, Теодора Събева Костадинова, Бранимир Димитров Вълчанов, Фатма Ахмед Капитанова и Веселина Цонева Петкова.

До събеседване не са допуснати:

  • Габриела Христова Колева – не е представила документи за завършено висше образование – степен „Магистър“ с професионално направление право или икономика;
  • Еренгюл Махремова Топалова – поради липса на две година професионален опит;
  • Иван Христов Иванов – поради липса на две година професионален опит.

Допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат информирани по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 15.09.2017 г. от 13:00 ч. в малка зала на Община град Добрич.

 

           

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
11.06° C ниска облачност
Нагоре