Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Мед.сестра" в Детска ясла №4 „Щастливо детство“.

ПРОТОКОЛ

 

Днес  23.10.2017 година  комисия назначена със заповед  № 174/ 03.10.2017г.  на  Директор на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“

Председател – Виолета Куртева - педагог

Членове:

1. Нели Желева - Главен експерт „Кадрова политика“

2. Мария Кръстева – медицинска сестра

Проведе събеседване с кандидатите за длъжността мед.сестра в Детска ясла №4 „Щастливо детство“.

До събеседването за длъжността са допуснати:

- Станимира Недева Петрова

- Мариана Великова Маркова

- Милена Георгиева Димитрова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри – Приложение №1 /приложени към протокол/.

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат /Приложение №2/, веднага след приключване на събеседването. Кандидатите се класират както следва:

  • Станимира Недева Петрова         60 точки
  • Милена Георгиева Димитрова     24 точки

           На събеседването не се яви: Мариана Великова Маркова

Комисията предлага на Директора на Детска  ясла  №4 „Щастливо детство” да  сключи трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.3 във връзка чл.70  ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с: Станимира Недева Петрова        

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

Актуално

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

20.08.2019

Към 20 август  2019г. Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени...

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
ВИЖ ДОБРИЧ
17° C ясно небе
Нагоре