Свободни общински терени

СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ:

 

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ /кв. м./

1

УПИ І, кв. 120 по плана на ЦГЧ, ул. “Д-р Ив. Пенаков”  №6

жилищно строителство

72624.625.83

469.00

2

УПИ V, кв. 36 по плана на ЦГЧ, ул. “Иван Вазов” №8 (ПУЦ)

обществено и делово обслужване

72624.623.4508 72624.623.4549

761.00

3

УПИ V-3726, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ул. “Хан Омуртаг”  №17

жилищно строителство

72624.622.3726

291.00

4

УПИ II-3723, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ул. “Хан Омуртаг”  №25

жилищно строителство

72624.622.3723

243.00

5

УПИ XI, кв. 738 по плана на

ЖК ”Добротица”, южно от бл. 23

обществено и делово обслужване

72624.621.34

368.00

6

УПИ I, кв. 721 по плана на

ЖК ”Добротица”

обществено и делово обслужване

 

72624.621.274

5 687.00

7

УПИ І, кв. 720 по плана на 

ЖК ”Добротица”

обществено и делово обслужване

72624.621.272

7 359.00

8

УПИ І, кв. 727 по плана на 

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.270

5 919.00

9

УПИ I, кв. 729 по плана на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.269

6 555.00

10

УПИ I, кв. 731 по плана на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.275

4 573.00

11

УПИ II, кв.719 по ПУП- ПРЗ на  ЖК ”Добротица” на град Добрич

жилищно строителство

72624.621.357

902.00

12

УПИ III, кв.719 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Добротица” на град Добрич

жилищно строителство

72624.621.358

903.00

13

УПИ II, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, южно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.74

1 556.00

14

УПИ VI, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, срещу СОУ „Дора Габе”

обществено и делово обслужване

72624.620.73

2 755.00

15

УПИ VIII, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, западно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.71

1 547.00

16

УПИ V, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, между бл. 18 и бл. 22

етажен паркинг

72624.620.68

1 934.00

17

УПИ V, кв. 67 по плана на

ЖК ”Балик Йовково” – юг,

ЖК ”Модерна махала”

търговия и услуги

72624.619.459

2 073.00

18

УПИ І, кв. 66, ЖК ”Модерна махала”

обществено обслужване

72624.619.456

6 834.00

19

УПИ I, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.487

609.00

20

УПИ I, кв.63 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

търговия, услуги, паркинг и озеленяване

72624.619.513

9 858.00

21

УПИ II, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.488

432.00

22

УПИ III, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.489

432.00

23

УПИ IV, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.490

588.00

24

УПИ V , кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.491

448.00

25

УПИ VI, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.492

476.00

26

УПИ XXXI, кв. 45 по плана на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг,

ул. „Орфей”

за пазар

72624.619.426

978.00

27

УПИ VI, кв. 10 по плана на

ЖК ”Балик- Йовково” – Север, ул. „Боряна”

обществено обслужване

72624.618.295

490.00

28

УПИ ХХХVІІІ, кв. 20 по плана на ЖК „Балик-Йовково” – Север, ул. „Теменуга”

жилищно строителство

72624.618.291

353.00

29

УПИ ІV в кв. 20 по плана на

ЖК „Балик-Йовково” – Север, срещу №10 на ул. „Ружа”

жилищно строителство

72624.618.289

205.00

30

УПИ I, кв. 23 по плана на

ЖК ”Балик – Йовково” – Север,

ул. „Емона” и ул. „Теменуга”

търговия и услуги

72624.618.266

883.00

31

УПИ XXVII, кв. 572 по плана на ЖК ”Русия 2”, западно от „ЛИДЛ”, ул. „Суха река”

спортен комплекс

72624.615.9059

2 808.00

32

„УПИ VІІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. Осъм, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9056

412.00

33

„УПИ VІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. „Осъм”, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9055

400.00

34

УПИ II, кв. 664 по плана на

ЖК ”Русия 1”, ул. „Осъм”, срещу №4 и 6

обществено обслужване

72624.614.2656

394.00

35

УПИ VII, кв.557 по плана на

ЖК ”Русия 1”, ул.Дунав

жилищно строителство

72624.614.3201

434.00

36

УПИ XIV, кв.648 по плана на

ЖК ”Русия 3, 4”, ул.”Ивайло” №11

жилищно строителство

72624.617.1018

367.00

37

УПИ VII, кв. 748 по плана на

ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен”  №17

жилищно строителство

72624.613.963

288.00

38

УПИ X, кв. 746 по плана на

ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен”  №20Б

жилищно строителство

72624.613.959

251.00

39

УПИ XVI, кв. 741 по плана на ЖК „Изгрев”, ул. Роза  №16а

жилищно строителство

72624.613.873

221.00

40

УПИ XVI, кв. 746 по плана на ЖК „Изгрев”, ул. „Купен” № 28

жилищно строителство

72624.613.538

217.00

41

УПИ ХХ, кв. 742 по плана на

ЖК „Изгрев“, ул. „Ружа” №36

жилищно строителство

72624.613.1015

204.00

42

УПИ ХХІ, кв. 742 по плана на

ЖК „Изгрев“, ул. „Ружа”,  №38

жилищно строителство

72624.613.1014 

277.00

43

УПИ І, кв. 742 по плана на

ЖК „Изгрев“, ул. „Роза”  №27

жилищно строителство

 

72624.613.1013

248.00

44

УПИ III, кв. 745 по плана на

ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен”

жилищно строителство

72624.613.1006

350.00

45

УПИ V, кв. 724 по плана на

ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен”

жилищно строителство

72624.613.1005

301.00

46

УПИ I- 467, кв.725 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен” №68

жилищно строителство

72624.613.467

328.00

47

УПИ I- 240, 241, кв. 1504 по плана на ЖК ”Иглика”,

ул. „Надежда”  №29

обществено и делово обслужване

72624.612.250

1 544.00

48

УПИ XVIII, кв. 4 по плана на

ПЗ ”Север”, бул. „25- ти септември”

обществено и делово обслужване

72624.611.9551

495.00

49

УПИ XIII- 1824, кв. 1125 по плана на ЖК ”Север 1, 2”,

ул.  „Хайдут Пейо”  №2

жилищно строителство

72624.609.1831

237.00

50

УПИ XVIII-1811, кв. 1115 по плана на ЖК ”Север 1, 2”,

ул. „Климент Охридски”  №22

жилищно строителство

72624.609.1811

145.00

51

УПИ І- 1772, кв. 1102 по плана на ЖК „Север 1”, ул. „Люле Бургас”  №55

жилищно строителство

72624.609. 1772

150.00

52

УПИ III, кв. 1297 по плана на

ЖК ”Север 1, 2”, ул. „Баба Тонка” №49а

жилищно строителство

72624.606.550

664.00

53

УПИ ХІ- 505, кв. 1247 по плана на ЖК „Север 1, 2”, ул. „Индже войвода”  №21

жилищно строителство

72624.606.505

346.00

54

УПИ Х, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П. Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1044.21 със ЗП-1670.00 кв.м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1044

3 985.00

55

УПИ ІХ, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П.Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1043.22 със ЗП-809.00 кв.м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1043

3 637.00

56

УПИ V, кв.25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”, срещу №195

жилищно строителство

72624.604.1014

1 200.00

57

УПИ I, кв. 25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”

жилищно строителство

72624.604.1013

1 782.00

58

УПИ VIII, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Св.П.Атанасов”, западно от №14

жилищно строителство

72624.604.1011

251.00

59

УПИ I, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Катюша”, западно от №7

жилищно строителство

72624.604.1010

336.00

60

УПИ ХІІІ, кв. 957 по плана на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.688

1 865.00

61

УПИ ІІ-661, 663, кв. 960 по плана на ЖК „Рилци”, ул. „Сирма войвода”  №47А

жилищно строителство

72624.602.661

871.00

62

УПИ ІІ, кв. 961 по плана на

ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1089

670.00

63

УПИ І, кв. 961 по плана на

ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1088

726.00

64

УПИ І- 660, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.660

645.00

65

УПИ ІІІ- 662, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.662

857.00

66

УПИ ІV- 1084, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1084

555.00

67

УПИ ХХІІІ- 1085, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1085

408.00

68

УПИ ХХІV- 1086, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1086

536.00

69

УПИ ХХV- 1087, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1087

458.00

70

УПИ ХХVІ-664 в кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.664

268.00

 

Актуално

Определен е краен срок за подаване на заявления за подпомагане на книгоиздаването в Добрич

21.02.2019

Крайният срок за подаване на заявления за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в Добрич е 14.06.2019 г. Срокът бе определен на заседание на Постоянната комисия „Култура, вероизповедания и етнически...

Определен е краен срок за подаване на заявления за подпомагане на книгоиздаването в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12.44° C ниска облачност
Нагоре