Обява за длъжността "Специалист, обработка на данни" в дейност „Общински съвети по НВПИЦ"

Обявление

            Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Специалист, обработка на данни“ в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“.

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  1.1. Област на дейност: - Планиране, координиране, организиране, реализиране и отчитане на дейностите по превенция на наркоманиите.

  1.2.Цел на длъжността: Участие в планирането, реализирането и отчитането на политиката на Община град Добрич в областта на превенцията на наркоманиите.

  1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „бакалавър”;

  1.4. Област на висшето образование – „Социални, стопански и правни науки“  или „Хуманитарни науки“;

         Предимство имат специалистите, завършили специалност „Социология“, „Психология“ или „Статистика“.

   1.5. Професионален опит: не се изисква;

  1.6 Компютърна грамотност – MS Office, Internet, препоръчително познаване и използване на SPSS.

        2.     Необходимите документи за кандидатстване:

                2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

              2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

               2.3.  Автобиография;

               2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

              2.5.  Копие от документ за компютърна грамотност.

      3.    Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез пълномощник в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4.  Краен срок за подаване на документите: 05.07.2018 година включително.

      5.  Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

 

 

 

 
   

 

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
7.42° C разсеяна облачност
Нагоре