Обява за длъжността "Завеждащ административна служба" в ДГ №32

ДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността завеждащ административна служба в детска градина:

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

   1.1. Област на дейност: - Административен персонал в детска градина;

    1.2. Цел на длъжността:  Съхранява и опазва имуществото на детската градина, отговаря за него; снабдява институцията с всички необходими материали, основни средства и хранителни продукти; извърша касови операции и отговаря за тях в определените срокове.

  1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно

  1.4. Години професионален опит по специалността: професионалният опит по специалността  е предимство.

  1.5. Допълнителни изисквания: - Познания за HACCP; много добри умения за Microsoft Office, интернет, онлайн програми; работа в екип.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

   2.1. Заявление за участие (свободна форма);

   2.2. Копие от документи за средно образование, придобита допълнителна  професионална квалификация /ако има такава/;

   2.3. Автобиография;

   2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит и допълнителни квалификации;

 3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница”, ж.к. „Строител“ до бл.65 от 9:00 часа до 15:30 часа 

Лице за контакти: Марияна Димитрова– Директор на ДГ №32 „Зорница“ град Добрич, Телефон за контакти: 058/665223

  4. Срок за подаване на документите:   от 31.08.2018 г. до 05.09.2018 г. – 12.00 часа.

   Работното място е свободно, считано от 17.09.2018 г.

  5. Етапи на подбор:

  5.1. Подбор по документи.

  5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов  договор на основание  чл. 67 ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка чл.70 ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността "Завеждащ административна служба" в ДГ №32 “Зорница “ град Добрич  – ж.к „Строител“ до бл.65.

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
7.28° C ясно небе
Нагоре