Обява за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №17 "Първи юни"

Детска градина „Първи юни“ №17 обявява свободно работно място  за длъжността „учител“.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - образование;

1.2. Цел на длъжността: осъществява цялостната образователно-възпитателна работа с деца от 3 до7 години – обучение, възпитание, социализация и отглеждане.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше - степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност Предучилищна педагогика с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация – детски учител, Педагогика с професионална квалификация- педагог, учител  и  допълнителна квалификация детски учител

1.5. Години професионален опит: не се изисква

1.6.  Допълнителни изисквания: - много добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти към него, умение за работа в екип, комуникативност, организаторски умения, поемане на отговорност.

Владеене на чужд език дава предимство пред останалите кандидати.

2.    Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за кандидатстване (свободна форма);

2.2.  Автобиография;

2.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и  допълнителни квалификации;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

2.5. Мотивационно писмо.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска градина №17 „Първи юни“ – ул. „Дуранкулак“ №9 стая на директора или при ЗАС всеки делничен ден от 08:00 часа  до 14.00 часа,

Лице за контакти: Валентина Русева – Директор или

Румяна Карова ЗАС;

Телефон за контакти: 058/68 34 10;     0884311406

4. Срок за подаване на документите: до 07.09.2018г. включително.

5. Етапи на конкурса:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 67, ал.1 т.1 и  във връзка с чл. 70 ал.1 от КТ на осем часов работен ден. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №17 „Първи юни“, Добрич.

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
18.95° C ниска облачност
Нагоре