Обявление за длъжността "Детегледачка" и "Готвач" в Детска Ясла № 5 „ Пролет“

Обявление

 

Детска Ясла № 5 „ Пролет“ обявява 2 свободни работни места за длъжността "ДЕТЕГЛЕДАЧКА" и 1 свободно работно място за длъжността "ГОТВАЧ"

     1. Минимални изисквания за заемане на длъжността ДЕТЕГЛЕДАЧКА

1.1. Област на дейност: Здравеопазване;

      1.2. Цел на длъжността: отглеждане, възпитание и обучение на деца от 1-3 год;

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – средно-общообразователен ценз;

     1.5.  Допълнителни изисквания: няма.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документ за придобито средно образование;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността ГОТВАЧ

  3.1. Област на дейност: - Здравеопазване;

        3.2. Цел на длъжността: организация в кухнята и  приготвяне на храна за децата, съобразно изискванията;

        3.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно

        3.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – свидетелство/диплом за професионална квалификация;

       3.5.  Допълнителни изисквания: - 1 година трудов стаж по специалността.

        4.    Необходимите документи за кандидатстване:

      4.1. Заявление за участие (свободна форма);

      4.2. Копие от документ за придобито средно образование;

      4.3. Автобиография;

      4.4  Свидетелство/ диплом за професионална квалификация;

      4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      5. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска Ясла № 5 „ Пролет“, ж.к. “ДРУЖБА“ № 1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 14.00 часа,

Телефон за контакти: 0884800180, 058602404

     6. Срок за подаване на документите: 25.01.2019 година

     7. Етапи:

     7.1. Подбор по документи.

     7.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание Чл. 67,  ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
7.59° C ясно небе
Нагоре