Допуснати до тест и събеседване кандидати за длъжността "Директор" на ОП "Паркинги и пазари"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 28.02.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 278/28.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Елка Георгиева Димова, Зам.-кмет ФОС, Община град Добрич.

Членове на комисията:

  1. Ася Иванова Кръчмарова – Секретар на Община град Добрич;
  2. Мартина Дочкова Герджикова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  3. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ;
  4. Жулиета Кирилова Христова – Младши експерт АБДЧР в Дирекция БФ,

 

проведе своето заседание – допускане по документи на кандидатите до тест и събеседване за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ при Община град Добрич. Документи за участие са подадени от: Михаил Михайлов Петров, Жан Колев Желязков, Георги Иванов Георгиев и Георги Петров Кирилов

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап на конкурса – тест следните кандидати: Михаил Михайлов Петров, Георги Иванов Георгиев и Георги Петров Кирилов.

До теста не е допуснат Жан Колев Желязков – не са представени документи, удостоверяващи 6 години професионален опит.

Кандидатите ще бъдат информирани писмено/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Тестът  ще се проведе на 13.03.2019 г. (сряда) от 09:00 ч. в малка зала на Община град Добрич.

           

 

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
20.24° C ниска облачност
Нагоре