Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в Комплекс за социални услуги

П Р О Т О К О Л

Днес, 28.02.2019 г. комисия, назначена със заповед на Директора на Комплекс за социални услуги гр.Добрич № 97 / 26.02.2019 година в състав:

  1. Председател – Нели Желева - Гл.експерт „Кадрова политика”;
  2. Член - Красимира Кирова - Гл.експерт „Управление на здр.грижа”;
  3. Член – Марияна Вълкова – Социален работник в КСУ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в КСУ.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

  1. Гюлтен Осман Юсуф
  2. Костадинка Димитрова Филипова 
  3. Христофор Стоянов Христов
  4. Пенка Тодорова Костадинова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се яви Пенка Тодорова Костадинова.

.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 - балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Костадинка Димитрова Филипова – 75 точки 
  2. Гюлтен Осман Юсуф – 61 точки
  3. Христофор Стоянов Христов – 58 точки

      Комисията предлага на Директора на КСУ  да сключи трудов договор с класиралата се на  първо място  Костадинка Димитрова Филипова. 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Домашният социален патронаж в Добрич ще разполага с 2 нови микробуса за доставка на топла храна по домовете на възрастните хора

11.10.2019

Домашният социален патронаж в Добрич за първи път получава чисто нови автомобили. Днес зам. – кметът д-р Емилия Баева връчи ключовете на микробусите на директора на Патронажа Боряна Георгиева. С тези два нови автомобила, Домашният...

Домашният социален патронаж в Добрич ще разполага с 2 нови микробуса за доставка на топла храна по домовете на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
11.31° C разсеяна облачност
Нагоре