Търг №1/31.01.2019 г.

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИE 40-16/30.10.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 31.01.2019 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ-МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ:

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец

(без ДДС)

 Депозитна вноска лева

Срок за отдаванe (години)

1

Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по средата на два ел. стълба (между 2-ия и 3-ия, на север от съществуващ билборд), за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

2

Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по средата на два ел. стълба (между 4-ия и 5-ия, на север от съществуващ билборд), за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

3

Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по средата на два ел. стълба (между 6-ия и 7-ия, на север от съществуващ билборд), за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

4

Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по средата на два ел. стълба (между 7-ия и 8-ия на север от съществуващ билборд – срещу второстепенна улица към жк „Добротица“), за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

5

Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по средата на два ел. стълба (между 8-ия и 9-ия, на север от съществуващ билборд, един стълб след пешеходна пътека), за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

6

Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“, на 50 м от кръстовището с бул. „25-ти септември“, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

7

Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“, на 30 м западно от съществуващ билборд, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

8

Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“, на 30 м източно от съществуващ билборд, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

9

Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“, на 60 м източно от съществуващ билборд, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

10

Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“, на 30 м източно от съществуващ билборд на магазин Lidl, на линията на Детската градина, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

11

Общинско място в ПИ 72624.620.16 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“, на 50 м западно от кръстовището с ул. „Оп. Димитър Ковачев“, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

12

Общинско място в ПИ 72624.620.16 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“, на 80 м западно от кръстовището с ул. „Оп. Димитър Ковачев“, на линията на КАТ, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

13

Общинско място в ПИ 72624.620.16 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“, източно от пресечката с ул. „Никола Петков“ на линията на подхода към бензиностанцията, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

 

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

14

Общинско място в ПИ 72624.617.11 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“, на 30 м западно от ул. „Никола Петков“, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

15

Общинско място в ПИ 72624.617.11 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“, на 60 м западно от ул. „Никола Петков“, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

12,00

238,92 лв.

716,76 лв.

10 г.

           

            Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 14.01.2019 година до 17.00 часа на 29.01.2019 година.

Оглед на обектите от 30.01.2019 година.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят от 14.01.2019 година до 29.01.2019 година в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Приходите от наеми, генерирани по договорите, които ще бъдат сключени за всички гореизброени общински места за поставяне на Рекламно-информационни елементи да се използват за подпомагане на Футболен клуб „Добруджа 1919“, извън определения за спортна дейност бюджет.

Сумите да се предвидят всяка година в бюджета на общината, за срока на действие на договорите.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел.058/600 030 – инж. Галина Маринова – старши експерт в дирекция “Общинска собственост” в Община град Добрич.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
5.26° C ясно небе
Нагоре