Окончателни разултати от събеседване за длъжността "огняр" в ДГ №27

Днес, 02.09.2019 г. комисия назначена със заповед  № 396 /27.08.2019 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче” гр. Добрич в състав:

Председател: Виолета Господинова Димитрова  – ЗАС в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

1.Мими Павлова Илиева - старши учител в ДГ № 27 „Славейче”

2.Снежа Вачева – старши експерт Предучилищно възпитание, Община гр. Добрич

3.Светла Колева – помощник възпитател в ДГ № 27  „Славейче”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността огняр в ДГ № 27 „Славейче”

До събеседването за длъжността са допуснати:

Колю Данаилов Ковачев

Веско Симеонов Панайотов

Добромир Георгиев Димитров

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе предварително формулирани въпроси: (еднакви за всеки от кандидатите):

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 - балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването, максимален брой 100 точки.

Кандидатите се класират, както следва:

Веско Симеонов Панайотов                                                          81 т.

Колю Данаилов Ковачев                                                               71 т.

Добромир Георгиев Димитров                                                     67 т.

Комисията предлага на директора на ДГ № 27 „Славейче“ да сключи трудов договор с кандидата Веско Симеонов Панайотов.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
7.55° C ясно небе
Нагоре