Община Добрич търси да назначи патронажна сестра за Център за обществена подкрепа 2

О Б Я В А

 

Във връзка с деинституционализацията на грижата за деца в област Добрич,  Община Добрич и Фондация Лумос обединиха усилията си за превенция на изоставянето на деца.  С цел оказване подкрепа на идентифицираните деца от 0 до 3 години в риск  и техните семейства, Община Добрич/Център за обществена подкрепа 2, гр. Добрич  търси  да назначи  патронажна сестра  на граждански договор  до  31-ви декември 2015 год.

 

Основни отговорности :

 

 • Извършва домашни посещения и предоставя практичeска подкрепа на семействата чрез консултации за опазване на детско здраве ,
 • Обучава родителите за добри модели на грижа насърчаващи развитието на децата;
 • Предоставя на семействата информация за наличните здравни, социални  образователни услуги и  посредничи за улесняване на  достъп им до тях;
 • Предоставя информация на органите за закрила  за идентифицирани бременни жени в риск  и деца от 0 до 3 години в риск  и техните семейства;
 • Работи в координация със  социални работници от ДСП – ОЗД  и ЦОП по случаи на закрила на дете в риск; 
 • Подържа работни взаимоотношения с  лични лекари, педиатри, здравни медиатори и др. на територията на общината;

 

Патронажната сестра е пряко подчинена на Директора на Центъра за обществена подкрепа 2 гр. Добрич и планира и съгласува работата си с определените представители на Община Добрич и  Фондация Лумос,  Добрич.

 

Изисквания за длъжността:

 • Средно-специално или висше образование по специалността „Медицинска сестра”, „Акушерка” / специалист по здравни грижи.

 

 • Нагласи за:
 • Недискриминативно отношение;
 • Толерантност;
 • Работа в екип;

 

 • Възможности за:
 • Гъвкаво работно време;

 

Желателно е кандидатът да има:

 • опит в работата с деца и семейства и работа в екип;
 • познания в областта на закрила на детето в България и/или  в системата за грижи за уязвими групи деца;
 • компютърни умения;

 

Условия за провеждане на конкурса:

 

Необходими документи за кандидатстване:

•мотивационно писмо;

•автобиография;

•копие на диплом за завършено образование;

•сертификати и препоръки по желание на кандидата.

 

Конкурсът ще се проведе на два етапа – подбор по документи и провеждане на интервю.

За първи етап на подбора, кандидатите трябва да изпратят мотивационно писмо и CV от 02.06. до  05.06.2015 година включително на следния адрес:

 

  -  Maria.Ruseva@wearelumos.org ,

            -  cnst.dobrich@gmail.com

 

Ще се свържем само с кандидатите, които са допуснати до интервю.

 

За допълнителна информация:

 • Снежана Ванкова, ръководител екип деинституционализация Добрич; тел. 058/600169 и 0889736559
 • Миглена Георгиева – Директор на ЦНСТ 1 и 2 и ЦОП 2 – 058/601401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

20.08.2019

Към 20 август  2019г. Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени...

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
ВИЖ ДОБРИЧ
17° C ясно небе
Нагоре