ЦДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността учител в детска градина

Изх.№59/04.01.2016г.

 

Обявление

ЦДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността учител  в  детска градина

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - педагогическа  дейност;

1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Висше – Магистър; Бакалавър, Професионален Бакалавър

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието –предучилищна педагогика; предучилищна и начална училищна педагогика;

1.5 Години професионален опит: без професионален опит или до 10 години професионален опит по специалността,

  1.        Допълнителни изисквания: -  компютърна грамотност и владеене на  английски език ,организаторски умения,отговорност, работа в екип

   2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за висше образование и придобита образователно- квалификационна степен.

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ЦДГ № 32„Зорница”,

 ж.к. “Строител”  всеки делничен ден от  9.00 часа до 15:30 часа ,

Лице за контакти:  Марияна Димитрова– Директор на ЦДГ№32

 Телефон за контакти: 058/665223

4. Срок за подаване на документите: от 05.01.2016г.до 08.01.2016 година до 12.00 часа.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 67 ал.1 т.1от КТ на осем часа и във връзка чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  учител  в детска градина, в ЦДГ № 32“Зорница “ град Добрич  – ж.к. „Строител”

 

 

 

 

Актуално

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

20.08.2019

Към 20 август  2019г. Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени...

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
ВИЖ ДОБРИЧ
20° C ясно небе
Нагоре