Наредба за изменение и допълнение на наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

НАРЕДБА

 за изменение и допълнение на наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

 

§ 1. Чл.46 се правят следните изменения:

                (1) Изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, се извършва след подадено писмено уведомление - декларация до Кмета на Община град Добрич не по-късно от 14 дни преди изпълнението им.

          (2) Възложителят е длъжен да уведоми РС „Пожарна безопасност и защита на населението“, град Добрич и Център за спешна медицинска помощ - Добрич за началото и срока на строителството по съответните улици, по които се ограничава движението.

          (4) Лицето, по ал.2, е длъжно да предприеме мерки по обезопасяване на направените изкопи, както и да осигури временни подходи до прилежащите имоти.

§ 2. чл.47  добива следната редакция:

                1. Алинея (1) се изменя така :

                Към писменото уведомление по чл. 46, ал. 1, се подават  следните данни и документи:

        2. Алинея (2)  се изменя така:

В 7 дневен срок след подаване на уведомлението, възложителят получава потвърдително писмо от Община град Добрич с указан срок за възстановяване на изкопните и/или ремонтни работи и с данни за размера на платения депозит.

                3. Досегашната Алинея (2) става алинея (3).

                4. Досегашната Алинея (3) става алинея (4) и тексът „разрешението за прокопаване по чл.46, ал.1” добива следната редакция:

                „……. уведомлението по чл. 46, ал. 1”

                5. Досегашната алинея (4) става алинея (5) и текста на точка 2 „разрешение за прокопаване” се заменя с „ уведомлението”.

        § 3. Чл.48 (1) се изменя така:

              Лицето, подало уведомлението за извършване на разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други по чл. 46, ал. 1, е длъжно за своя сметка да възстанови разкопаните или повредени по друг начин улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, съгласно приложения в проектната документация детайл за възстановяване, в упоменатите в уведомлението  срокове, както и да почисти района на строителните или ремонтни работи.

Приета с решение № 7-2 от 26.04.2016 г. на Общински съвет град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
18.71° C ясно небе
Нагоре