27. Удостоверение за идентичност на поземлен имот (ПИ) | Община град Добрич

27. Удостоверение за идентичност на поземлен имот (ПИ)

Необходими документи:

Заявление по образец;

- Документ за собственост;

- Квитанция за платена такса.

Срок за извършване на услугата: 7 (седем)-дневен от датата на подаване на заявлението.

Цена на услугата: 20.00 лева

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 01

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
22° C ясно небе
Нагоре