Кметът на Добрич, Детелина Николова проведе днес първия си изнесен приемен ден за 2005 година | Община град Добрич

Кметът на Добрич, Детелина Николова проведе днес първия си изнесен приемен ден за 2005 година

Кметът на Добрич, Детелина Николова проведе първия си изнесен приемен ден за 2005 година в Трудово – производствена кооперация “Мир”. В кооперацията работят 262 лица с увреждания. Пред Кмета на Добрич са поставени проблеми на работещите, свързани с настаняване в общински жилища, благоустрояване на междублокови пространства и улици и организация на предоставяните от Общината услуги за хора с увреждания. С подкрепата на Кмета на Общината е изготвен и депозиран пред Социално–инвестиционния фонд на МТСП проект, с който кооперацията кандидатства за подобряване на социалната среда, подпомагаща трудовата реализация на хората с увреждания, работещи в ТПК “МИР”. Благодарение на съвместните усилия на Общината и Кооперацията е възстановена съдебната регистрация на Кооперацията като Кооперация с хора с увреждания.

Нагоре