Продължава приемът на документи за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми

Община град Добрич напомня, че от 16.07.2018 г. започна процедура за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Общината.

Крайният срок за подаване на заявителни документи  е до 17.08.2018 г.

Документи могат да се подават в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1 в сградата на Община град Добрич

Необходимите документи за кандидатстване и Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич може да намерите в линковете.

Правилник

Документи

При подаване на заявлението имайте предвид, че може да не прилагате следните документи:

- удостоверение за настоящ адрес, в случай, че лицето няма постоянен адрес на територията на Община град Добрич;

 - удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич;

- копие на акта за сключен граждански брак;

- свидетелство за съдимост.

Същите ще бъдат проверени по служебен път.

Телефон за контакти:

Димитрина Русева – Дирекция „Хуманитарни дейности” 

058/ 60 20 17

Нагоре