Община Добрич: Отворена е системата за електронен прием на децата в детските ясли и градини

От днес/3 октомври/ в Модула „Прием в детски заведения“ в сайта на Община Добрич www.dobrich.bg родителите могат да подават или да редактират заявления за приема на децата през месец октомври. Системата ще бъде отворена до 10 октомври, а класирането ще бъде обявено на 12 в същия модул. Записването на децата ще се извърши от 15 до 26 октомври в детските заведения. Цялата необходима информация е в Модул „Прием в детски заведения“ в рубриките „Новини“ и „График на дейностите“.      

Нагоре