Системата за прием в детски ясли и градини ще бъде отворена на 7 февруари

Системата за прием в детски ясли и градини ще бъде отворена на 7 февруари, снимка 1

Системата за електронен прием в детски ясли и градини ще бъде отворена на 7 февруари, когато ще бъдат обявени свободните места в детските заведения. Напомняме на родителите, че този прием е за попълване на свободни места за учебната 2018/2019 година. Заявленията на неприетите деца са изчистени от системата във връзка с Общия  регламент за защита на личните данни. Родителите на чакащите класиране и неприетите деца трябва отново да попълнят заявления за прием за учебната 2018/2019 г. А през месец май започва приема за новата учебна 2019/2020 г.

Нагоре