Обучителна среща – семинар за предотвратяване на девиациите в поведението на децата

Обучителна среща – семинар за предотвратяване на девиациите в поведението на децата, снимка 1

За първа година Община град Добрич и Местната комисия за борба  срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните бяха домакини на обучителна среща – семинар за подкрепа на деца и семейства, с цел предотвратяване на девиациите в поведението на децата и проблемите свързани с тях. Участие в семинара на тема: „ Фактори, влияещи върху ценности и нагласи през периода на тийнейджърството“ взеха над 50 представители на Местни комисии от страната и инспектори от Детска педагогическа стая.

Семинарът беше открит от д-р Емилия Баева – заместник – кмет „Хуманитарни дейности“, Председател на Местната комисия в град Добрич, която пожела успех на участниците.

Лектори на обучителната среща бяха Константин Томанов – Секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет, доц. Диана Димитрова – доктор по психология – Директор на филиала на Медицински университет – Варна в гр. Велико Търново и Недялка Николова – психолог към комисията в Добрич, които запознаха присъстващите с темите: „ Бащата в съвременното общество и неговата роля във формиране на детската личност“, „Ролята на медиите като възпитаващ и провокиращ фактор“, „Стратегии и тренинги за справяне с агресивното поведение в училище“ и  „Отношението на младите хора към ксенофобията, расизма, дискриминацията и нетолерантността“.

На срещата участниците изказваха своите мнения и становища от различните служебни позиции, споделяха опита и добрите практики, проблемите с които се сблъскват в работата си с децата и техните родители.

Идеята на Община град Добрич и МКБППМН  беше семинара да даде възможност на участници от цялата страна за обмяна на опит и идеи в областта на превенцията за работа с деца с девиантно поведение.

 

 

Нагоре