Освежават се пешеходните пътеки пред училищата в Добрич

Общинското предприятие „Комуналстрой“ положи хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на пешеходните пътеки пред по–голяма част от училищата в Добрич. 10 пешеходни пътеки са освежени и позволяват безпроблемно преминаване на пешеходците. Това са пътеките пред ФСГ „Васил Левски“, СУ „Любен Каравелов“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Христо Ботев“ и СУ „Димитър Талев“. Пред училищата „П. Р. Славейков“ и ХГ „Св. Кирил и Методий“ маркировки не са положени поради извършване на дейности, свързани с проекта за водния цикъл. Предстои до края на месец септември да бъдат освежени и пешеходните пътеки пред другите училища. Средствата за дейностите се осигуряват от общинския бюджет.

 

 

Нагоре