Община Добрич получава 6, 5 милиона лева за цялостен ремонт на 6 улици

6 улици ще бъдат изцяло ремонтирани по проект на Общината „Реконструкция и  благоустрояване на градската среда в Добрич“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6 529 990 лева  и се осигурява от Оперативна Програма „Региони в растеж“. Улиците, включени в проекта са „Кирил и Методий“, „Максим Горки“, „Стоян Михайловски“, „Георги Кирков“, „Детелина“ и „Теменуга. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на улиците, възстановяване на тротоарите, ремонт на осветлението, на междублоковите пространства и изграждане на детски площадки. Предстои до края на месеца събиране на ценови оферти от фирми за извършване на строително-монтажните работи и тяхното разглеждане от комисия по Закона за обществените поръчки.   

 

Нагоре