Секции в Добрич за машинно гласуване

Централна Избирателна Комисия

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЕ
№ 230-ЕП, София, 25.04.2019

ОТНОСНО: определяне на секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 212, ал. 5, чл. 356, ал. 2 от Изборния кодекс, § 39, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) и Решение № 11-ЕП от 26 март 2019 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Определя следните 3000 избирателни секции в страната за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

Председател: Стефка Стоева          Секретар: Севинч Солакова

  • Приложение № 1

    Извлечение от Приложение № 1, включващо определените секции за машинно гласуване в Община град Добрич:

Район № 08 – ДОБРИЧ, ГР. ДОБРИЧ

 

ДГ № 12 "Щурче" ул." Вардар" 67

Секция № 082800056

ДГ № 24 "Приказен свят" ул." Дунав" 16

Секция № 082800053

ДГ № 7 "Пролет"- ж.к. "Добротица" 16

Секция № 082800059

ДГ № 8 "Бодра смяна"  ул. "Ген. Колев" № 13

Секция № 082800017

ДГ №20 "Радост" ул. "Христо Ботев"№ 54

Секция № 082800117

ДГ №25 "Весела" ж.к. "Дружба" №54

Секция № 082800065

Секция № 082800068

ДГ №32 "Зорница" жк. "Строител" до бл.65

Секция № 082800098

ДГ№32 /бивша ДГ№29"Любимка"/ жк. "Балик", ул. "Теменуга" до бл.24

Секция № 082800108

Детска ясла № 4/бивша ДЯ №2/  ул. "Вардар" №54

Секция № 082800050

Дирекция "Социално подпомагане" бул." Добруджа" №8а

Секция № 082800074

Общински младежки център /Младежки дом/ пл. "Стария орех" № 1

Секция № 082800023

ОУ "Йордан Йовков" ул. "Ген. Георги Попов" №52

Секция № 082800083

Секция № 082800086

ОУ "Никола Й. Вапцаров"  ул. "Отец Паисий"  37

Секция № 082800038

ОУ "Христо Ботев"  ул." Цар Самуил" № 14

Секция № 082800014

Секция № 082800026

Секция № 082800029

ОУ "Христо Смирненски"  ул. "Отец Паисий" 17

Секция № 082800041

ОУ "Христо Смирненски" ул. "Отец Паисий" 17

Секция № 082800047

ОУ "Христо Смирненски" ул. „Отец Паисий“ 17

Секция № 082800044

ОУ " Хан Аспарух " -  ж.к. "Добротица" 11

Секция № 082800062

ОУ "Панайот Волов" ул. "Христо Ботев" №48

Секция № 082800092

Секция № 082800095

Секция № 082800114

Секция № 082800126

ОУ "Стефан Караджа" ул. "Независимост" № 34

Секция № 082800005

П Г по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" бул. „25 ІХ“ №98

Секция № 082800101

ПГМЕ "М. В. Ломоносов" ул. "Хан Тервел" № 187

Секция № 082800002

ПМГ "Иван Вазов"  бул. "Трети март" № 1

Секция № 082800020

СУ "Димитър Талев"  ул." Ген. Георги Попов" №16

Секция № 082800077

Секция № 082800080

СУ "Любен Каравелов" жк. "Балик" до бл.24

Секция № 082800105

СУ "П. Р. Славейков"  ул. "Ангел Кънчев" № 2

Секция № 082800008

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"  ул. "Велико Търново"  2

Секция № 082800032

Секция № 082800035

СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2

Секция № 082800071

СУ "Димитър Талев"  ул. "Ген. Георги Попов" №16

Секция № 082800089

СУ "Любен Каравелов" жк. "Балик" до бл.24

Секция № 082800111

Секция № 082800120

Секция № 082800123

 

Нагоре