Лятно училище за тийнейджъри

Лятно училище за тийнейджъри , снимка 1

За поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община град Добрич организира лятно училище за тийнейджъри през месец юли. В инициативата са включени деца по преценка на обществените възпитатели и по лично желание на подрастващите и техните родители, като в програмата участват петнадесет деца  на възраст от 10  до 16 годишна възраст, ръководени от 12 обществени възпитатели. Целта на всички организирани от комисията мероприятия е да ангажира свободното време на децата и да ги предпази от асоциално поведение. В програмата са предвидени различни занимания по интереси и възпитателни дейности по време на лятната ваканция. Участниците посетиха държавни институции и културни забележителности като:  Община град Добрич, Етнографския комплекс „Старият Добрич”, Центъра за защита на природата и животните, Областното управление "Пожарна безопасност и защита на населението“ Първо Районно Управление гр. Добрич,  Регионална здравна инспекция, Гимназия по ветеринарна медицина, Спортно училище, Центъра за приобщаващото образование и др. Лятното училище ще приключи в края на месеца и ще включва занимания по интереси и спортни мероприятия. През месец август обществените възпитатели ще продължат индивидуалната и групова възпитателна работа с децата.

Нагоре